Tìm theo
: 29 mục trong 2 trang
AZ
Xem
Nhóm
Thuốc Gốc
dolasetron, dolasetron, dolasetron
For the prevention of nausea and vomiting associated with emetogenic cancer chemotherapy, including initial and repeat courses of chemotherapy. Also used for the prevention of ...
Thuốc Gốc
brl 43694, granisetron, granisetronum
For the prevention of nausea and vomiting associated with initial and repeat courses of emetogenic cancer therapy (including high dose cisplatin), postoperation, and radiation ...
Biệt Dược
Chóng mặt bất kỳ trạng thái nào, chóng mặt vị trí, chóng mặt kích thích, chóng mặt do tăng huyết áp, do ngộ độc, do thuốc, nhức nửa đầu, ...
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)
Biệt Dược
Trị nôn & buồn nôn do xạ trị & hoá trị gây độc tế bào.
Dr. Reddys Laboratories., Ltd - India
Biệt Dược
- Buồn nôn & nôn do hoá trị & xạ trị . - Dự phòng buồn nôn, nôn sau phẫu thuật.
Dr. Reddys Laboratories., Ltd
Biệt Dược
- Buồn nôn & nôn do hoá trị & xạ trị . - Dự phòng buồn nôn, nôn sau phẫu thuật.
Dr. Reddys Laboratories., Ltd - India
Biệt Dược
Trị nôn & buồn nôn do xạ trị & hoá trị gây độc tế bào.
PT Ferron Par Pharm - Indonesia
Biệt Dược
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - Việt Nam
Biệt Dược
Hutecs Korea Pharm Co., Ltd - Korea
Biệt Dược
Cty CP SPM - Vietnam
Biệt Dược
- Buồn nôn & nôn do hoá trị & xạ trị . - Dự phòng buồn nôn, nôn sau phẫu thuật.
Dr. Reddys Laboratories Ltd. - India
Biệt Dược
Phòng buồn nôn và nôn do hóa trị liệu ung thư (đặc biệt là cisplatin) khi người bệnh kháng lại hoặc có ...
PT Ferron Par Pharm - Indonesia
Biệt Dược
PT Dexa Medica - Indonesia
Biệt Dược
Sanofi Winthrop Industrie - France
Biệt Dược
Pierre Fabre Medicament Production - France
Biệt Dược
Bidiphar - Vietnam
Biệt Dược
Cty DP TW3 - Vietnam
Biệt Dược
Cty CP DP OPV - Vietnam
Biệt Dược
Biệt Dược
Traphaco - Vietnam