Tìm theo
cenganyl
Thuốc chống nôn
Biệt Dược
NSX : Công ty Dược Phẩm TW3 ĐC : 42/74, Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam - Vietnam
Nồng độ : 500mg
Dạng dùng : uống 500mg/viên
Giá tham khảo : 1295 VNĐ / viên
Thành Phần Hoạt Chất (1) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading