Tìm theo
diosta
Thuốc chống nôn
Biệt Dược
NSX : Công ty cổ phần Dược phẩm OPV ĐC : số 27, đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai, Việt Nam - Vietnam
Nồng độ : 3g
Dạng dùng : uống 3g/gói
Giá tham khảo : 3044 VNĐ / gói
Thành Phần Hoạt Chất (1) :
Nhấn Thành Phần Hoạt Chất Để Xem Công Dụng Biệt Dược Này
... loading
... loading