Tìm theo
: 62 mục trong 4 trang
AZ
Xem
Nhóm
Thuốc Gốc
hyal 1, hyaluronidase 1 precursor, hyaluronidase ph 20
For increase of absorption and distribution of other injected drugs and for rehydration.
Thuốc Gốc
Nadroparin is used for prophylaxis of thromboembolic disorders and general surgery in orthopedic surgery, treatment of deep vein thrombosis, prevention of clotting during ...
Biệt Dược
- Ðiều trị sốc giảm thể tích; phụ trợ trong thẩm tách máu cho bệnh nhân chịu sự thẩm tách dài ngày hoặc cho những bệnh nhân quá tải dịch...
Alpha Therapeutic Corp
Biệt Dược
- Ðiều trị sốc giảm thể tích; phụ trợ trong thẩm tách máu cho bệnh nhân chịu sự thẩm tách dài ngày hoặc cho những bệnh nhân quá tải dịch...
Grifols Biologicals Inc
Biệt Dược
- Ðiều trị sốc giảm thể tích; phụ trợ trong thẩm tách máu cho bệnh nhân chịu sự thẩm tách dài ngày hoặc cho những bệnh nhân quá tải dịch...
Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Biệt Dược
- Ðiều trị sốc giảm thể tích; phụ trợ trong thẩm tách máu cho bệnh nhân chịu sự thẩm tách dài ngày hoặc cho những bệnh nhân quá tải dịch...
Biotest Pharma GmbH
Biệt Dược
- Ðiều trị sốc giảm thể tích; phụ trợ trong thẩm tách máu cho bệnh nhân chịu sự thẩm tách dài ngày hoặc cho những bệnh nhân quá tải dịch...
Baxter AG
Biệt Dược
- Ðiều trị sốc giảm thể tích; phụ trợ trong thẩm tách máu cho bệnh nhân chịu sự thẩm tách dài ngày hoặc cho những bệnh nhân quá tải dịch...
Baxter AG - Austria
Biệt Dược
- Làm giảm sự nhiễm độc tế bào trong hoá trị gây giảm bạch cầu trung tính. - Thúc đẩy sự phục hồi tủy bào ở bệnh nhân cấy ghép tủy ...
F. Hoffmanm-La Roche Ltd - Switzerland
Biệt Dược
- Ðiều trị sốc giảm thể tích; phụ trợ trong thẩm tách máu cho bệnh nhân chịu sự thẩm tách dài ngày hoặc cho những bệnh nhân quá tải dịch...
Green Cross Corporation
Biệt Dược
- Ðiều trị sốc giảm thể tích; phụ trợ trong thẩm tách máu cho bệnh nhân chịu sự thẩm tách dài ngày hoặc cho những bệnh nhân quá tải dịch...
BPL BiProducts Laboratory
Biệt Dược
Kwang Dong Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Biotest Pharma GmbH
Biệt Dược
Changchun Global Trust Pharmaceutical Co., Ltd
Biệt Dược
Dae Han New Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Cty CP Dược DANAPHA
Biệt Dược
Cilag AG - Switzerland
Biệt Dược
Shanghai No, 1 Biochemical and Pharmaceutical Company
Biệt Dược
Shanghai No, 1 Biochemical and Pharmaceutical Company
Biệt Dược
Serum-Werk Bernburg A.G