Tìm theo
: 48 mục trong 3 trang
AZ
Xem
Nhóm
Thuốc Gốc
pitocin, sid29217903, sid50111741
Used for labor induction, augmentation of labor, postpartum abbreviation of third stage of labor, postpartum control of uterine bleeding, termination of pregnancy and for the ...
Thuốc Gốc
9 10 didehydro n 1 hydroxymethyl propyl d lysergamide, d lysergic acid 1 butanolamide, ergotyl
For the prevention and control of excessive bleeding following vaginal childbirth
Biệt Dược
- Thuốc trợ sinh. Phòng ngừa & chế ngự chảy máu hậu sản. - Bảo đảm co thắt tử cung trong mổ lấy thai. - Sẩy thai không hoàn toàn & sốt sẩy ...
Choongwae Pharma Corp - Korea
Biệt Dược
- Phòng & điều trị chảy máu sau sinh hoặc sau sẩy thai, kể cả trong mổ lấy thai. - Chảy máu tử cung do bong nhau thai, mất trương lực tử cung, ...
Daewoo Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
- Phòng & điều trị chảy máu sau sinh hoặc sau sẩy thai, kể cả trong mổ lấy thai. - Chảy máu tử cung do bong nhau thai, mất trương lực tử cung, ...
Sterop Laboratoria N.V
Biệt Dược
- Phòng & điều trị chảy máu sau sinh hoặc sau sẩy thai, kể cả trong mổ lấy thai. - Chảy máu tử cung do bong nhau thai, mất trương lực tử cung, ...
Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale
Biệt Dược
- Phòng & điều trị chảy máu sau sinh hoặc sau sẩy thai, kể cả trong mổ lấy thai. - Chảy máu tử cung do bong nhau thai, mất trương lực tử cung, ...
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
Biệt Dược
- Phòng & điều trị chảy máu sau sinh hoặc sau sẩy thai, kể cả trong mổ lấy thai. - Chảy máu tử cung do bong nhau thai, mất trương lực tử cung, ...
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
Biệt Dược
- Thuốc trợ sinh. Phòng ngừa & chế ngự chảy máu hậu sản. - Bảo đảm co thắt tử cung trong mổ lấy thai. - Sẩy thai không hoàn toàn & sốt sẩy ...
JSC Brinsalov-A
Biệt Dược
- Thuốc trợ sinh. Phòng ngừa & chế ngự chảy máu hậu sản. - Bảo đảm co thắt tử cung trong mổ lấy thai. - Sẩy thai không hoàn toàn & sốt sẩy ...
M.S Brawn Laboratories., Ltd
Biệt Dược
- Thuốc trợ sinh. Phòng ngừa & chế ngự chảy máu hậu sản. - Bảo đảm co thắt tử cung trong mổ lấy thai. - Sẩy thai không hoàn toàn & sốt sẩy ...
Umedical Laboratoire Pvt.,Ltd
Biệt Dược
- Thuốc trợ sinh. Phòng ngừa & chế ngự chảy máu hậu sản. - Bảo đảm co thắt tử cung trong mổ lấy thai. - Sẩy thai không hoàn toàn & sốt sẩy ...
Cty CP Dược DANAPHA
Biệt Dược
- Thuốc trợ sinh. Phòng ngừa & chế ngự chảy máu hậu sản. - Bảo đảm co thắt tử cung trong mổ lấy thai. - Sẩy thai không hoàn toàn & sốt sẩy ...
Oriental Chemical Works Inc
Biệt Dược
- Thuốc trợ sinh. Phòng ngừa & chế ngự chảy máu hậu sản. - Bảo đảm co thắt tử cung trong mổ lấy thai. - Sẩy thai không hoàn toàn & sốt sẩy ...
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
Biệt Dược
- Thuốc trợ sinh. Phòng ngừa & chế ngự chảy máu hậu sản. - Bảo đảm co thắt tử cung trong mổ lấy thai. - Sẩy thai không hoàn toàn & sốt sẩy ...
Gedeon Richter., Ltd
Biệt Dược
- Phòng & điều trị chảy máu sau sinh hoặc sau sẩy thai, kể cả trong mổ lấy thai. - Chảy máu tử cung do bong nhau thai, mất trương lực tử cung, ...
PT Kalbe Farma Tbk
Biệt Dược
Sẩy thai thường xuyên & đe dọa sẩy thai. Dọa sinh non.
Gedeon Richter., Ltd
Biệt Dược
- Thuốc trợ sinh. Phòng ngừa & chế ngự chảy máu hậu sản. - Bảo đảm co thắt tử cung trong mổ lấy thai. - Sẩy thai không hoàn toàn & sốt sẩy ...
Cty CP DP Vĩnh Phúc (VINPHACO)
Biệt Dược
Draxis Pharma (A Division of Daxis Specialty) - Canada
Biệt Dược
Ying Yuan Chemical Pharmaceuticals Co., Ltd