Tìm theo
: 77 mục trong 4 trang
AZ
Xem
Nhóm
Thuốc Gốc
2r 4r 7r n 1s 2s 4r 7s 7 benzyl 2 hydroxy 4 methyl 5 8 dioxo 3 oxa 6 9 diazatricyclo 7 3 0 02 6 dodecan 4 yl 6 methyl 6 11 diazatetracyclo 7 6 1 02 7 012 16 hexadeca 1 16 9 12 14 tetraene 4 carboxamide, 5 benzyl 12 hydroxy 2 methyl 3 6 18 trioxo 9 10 dihydroergotaman, 9 10 dihydro 12 hydroxy 2 methyl 5 phenylmethyl ergotoman 3 6 18 trione
For the acute treatment of migraine headaches with or without aura and the acute treatment of cluster headache episodes.
Thuốc Gốc
3 2 dimethylamino ethyl 1h indol 5 yl n methylmethanesulfonamide, 1 3 2 dimethylaminoethyl 1h indol 5 yl n methyl methanesulfonamide, 3 2 dimethylamino ethyl n methyl 1h indole 5 methanesulfonamide
For the treatment of migraine attacks with or without aura.
Thuốc Gốc
1 bis 4 fluorophenyl methyl 4 2e 3 phenylprop 2 en 1 yl piperazine, flunarizina, flunarizinum
Used in the prophylaxis of migraine, occlusive peripheral vascular disease, vertigo of central and peripheral origin, and as an adjuvant in the therapy of epilepsy.
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Kyung Dong Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Adams Pharmaceutical (Amhui) Co., Ltd
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
New Gene Pharm Co. Inc
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
M.S Euro Healthcare
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Cty CP DP Cửu Long (PHARIMEXCO)
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Xí nghiệp DP & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
PT Kalbe Farma Tbk
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Cty CP DP Vĩnh Phúc (VINPHACO)
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Kyung Dong Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Stedman Pharm Pvt., Ltd
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Jin Yang Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Cty CP Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Atoz Pharm Pvt., Ltd
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Torrent Pharm., Ltd
Biệt Dược
- Dự phòng và điều trị chứng đau nửa đầu. - Triệu chứng rối loạn tiền đình: hoa mắt, chóng mặt, ù tai. - Chứng thiếu tập trung, rối ...
Torrent Pharm., Ltd