Tìm theo
: 12 mục trong 1 trang
Biệt Dược
Merck K.G.A.A - Germany
Biệt Dược
Biệt Dược
Lisapharma S.p.A - Italy
Biệt Dược
Novartis - Switzerland
Biệt Dược
Biệt Dược
Berlin-Chemie AG - Germany
Biệt Dược
Nam Hà - Vietnam
Biệt Dược
Biệt Dược
Biệt Dược
Merck & Co,Inc-USA,packed by Australia - Australia
Biệt Dược
Biệt Dược
Thiamazole có tác dụng ức chế việc tổng hợp các hormon tuyến gfiáp nên được dùng điều trị ưu năng tuyến ...
- Điều trị duy trì cường tuyến giáp- Chuẩn bị phẫu thuật cho tất cả các dạng cường giáp.- Chuẩn bị cho kế hoạch ...
Cty CP DP Hà Tây - Việt Nam