Tìm theo
: 93 mục trong 5 trang
AZ
Xem
Nhóm
Biệt Dược
Tăng huyết áp. Ðau thắt ngực. Suy tim.
Merck K.G.A.A - Germany
Biệt Dược
Suy tim mạn tính.
Merck K.G.A.A - Germany
Biệt Dược
Điều trị tăng HA từ nhẹ đến trung bình, dùng riêng lẻ hay kết hợp với các thuốc làm hạ áp khác.
Cty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - Vietnam
Biệt Dược
Ðiều trị tăng HA nguyên phát.
Sun Pharmaceutical Industries., Ltd - India
Biệt Dược
Godecke GmbH - Germany
Biệt Dược
Biệt Dược
Bayer Schering Pharma AG - Germany
Biệt Dược
Cty CP DP Agimexpharm
Biệt Dược
Sintez Joint Stock Company
Biệt Dược
Hetero Drugs., Ltd
Biệt Dược
CJ CheilJedang Corporation
Biệt Dược
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - Vietnam
Biệt Dược
Pfizer (Australia) Pty., Ltd - Australia
Biệt Dược
Merck K.G.A.A - Germany
Biệt Dược
Merck K.G.A.A - Germany
Biệt Dược
Merck K.G.A.A - Germany
Biệt Dược
Merck K.G.A.A - Germany
Biệt Dược
Les Laboratoires Servier Industrie - France
Biệt Dược
Novartis Farmaceutica S.A - Spain
Biệt Dược
Laboratorios Lesvi S.L - Spain