Tìm theo
: 19 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
bupivacaine, rs bupivacaine, 1 butyl 2 6 pipecoloxylidide
For the production of local or regional anesthesia or analgesia for surgery, for oral surgery procedures, for diagnostic and therapeutic procedures, and for obstetrical procedures.
Thuốc Gốc
bupivacaine, s 1 butyl 2 6 pipecoloxylidide, s bupivacaine
For the production of local or regional anesthesia for surgery and obstetrics, and for post-operative pain management
Biệt Dược
Gây tê tủy sống. Phẫu thuật bụng kéo dài 45 - 60 phút hoặc phẫu thuật tiết niệu, chi dưới kéo dài 2 - 3 giờ. Phẫu thuật chi dưới kéo dài 3 ...
B.Braun Medical S.A
Biệt Dược
Gây tê tủy sống. Phẫu thuật bụng kéo dài 45 - 60 phút hoặc phẫu thuật tiết niệu, chi dưới kéo dài 2 - 3 giờ. Phẫu thuật chi dưới kéo dài 3 ...
Abbott Laboratories., Ltd
Biệt Dược
Gây tê tủy sống. Phẫu thuật bụng kéo dài 45 - 60 phút hoặc phẫu thuật tiết niệu, chi dưới kéo dài 2 - 3 giờ. Phẫu thuật chi dưới kéo dài 3 ...
B.Braun Medical S.A
Biệt Dược
Laboratoire Aguettant - France
Biệt Dược
Norris Medicines Limited - India
Thuốc Gốc
lidocaine hcl
Lidocain là thuốc tê tại chỗ, nhóm amid, có thời gian tác dụng trung bình. Thuốc tê tại chỗ phong bế cả sự ...
Gây tê trong phẫu thuật, răng hàm mặt, chống loạn nhịp tim. Lidocain là thuốc chọn lọc để điều trị ngoại tâm thu thất...
Thuốc Gốc
bupivacaine hydrocloride
Bupivacain là thuốc gây tê tại chỗ thuộc nhóm amid, có thời gian tác dụng kéo dài. Thuốc có tác ...
▧ Gây tê vùng, tại chỗ và giảm đau : ▧ Gây tê phẫu thuật : Phong bế ngoài màng cứng, phong bế vùng ...
Biệt Dược
AstraZeneca UK Limited - UK
Biệt Dược
AstraZeneca UK Limited - UK
Biệt Dược
Laboratories Aguettant - France
Biệt Dược
Egis Pharmaceuticals Public Ltd,Co - Hungary
Biệt Dược
Egis Pharmaceuticals Public Ltd,Co - Hungary
Biệt Dược
Biệt Dược
Huons Co., Ltd - Korea
Biệt Dược
Vinphaco - Vietnam
Biệt Dược
Laboratories Aguettant - France
Biệt Dược
 Giảm các triệu chứng đau thần kinh sau nhiễm Herpes zoster.
Teikoku Seiyaku Co., Ltd - Japan