Tìm theo
: 10 mục trong 1 trang
Biệt Dược
Metronidazol là một dẫn chất 5 - nitro - imidazol, có phổ hoạt tính rộng trên động vật nguyên sinh như amip, Giardia và ...
Ðiều trị các trường hợp nhiễm Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica (thể cấp tính ở ruột và thể áp xe gan), Dientamoeba ...
Cty CP Fresenius Kabi Bidiphar - Việt Nam
Biệt Dược
Vĩnh phúc - Vietnam
Biệt Dược
Cty CP DP Mekophar - Vietnam
Biệt Dược
Sanofi-Aventis Vietnam - Vietnam
Biệt Dược
Fresenius Kabi Bidiphar - Vietnam
Biệt Dược
Apotex - Canada
Biệt Dược
Sanofi-Aventis Vietnam - Vietnam
Biệt Dược
TV Pharma - Vietnam
Biệt Dược
Biệt Dược