Tìm theo
: 30 mục trong 2 trang
AZ
Xem
Nhóm
Biệt Dược
Làm long đờm và giảm ho do cảm, cúm và viêm phế quản.
Cty CP DP Phương Đông
Biệt Dược
Leurquin - France
Biệt Dược
Egis Pharmaceuticals Public Ltd,Co - Hungary
Biệt Dược
Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - Germany
Biệt Dược
AstraZeneca UK Limited - UK
Biệt Dược
Cty CP Dược Hậu Giang (DHG Pharma) - Vietnam
Biệt Dược
Egis Pharmaceuticals Public Ltd,Co - Hungary
Biệt Dược
Cty CP Dược Hậu Giang (DHG Pharma) - Vietnam
Biệt Dược
Cty CP DP Mekophar - Vietnam
Biệt Dược
Olic (Thailand) Ltd - Thailand
Biệt Dược
Roussel - Vietnam
Biệt Dược
Cty Cp Dược Minh Hải - Vietnam
Biệt Dược
Sanofi-Aventis Vietnam - Vietnam
Biệt Dược
Sanofi-Aventis Vietnam - Vietnam
Biệt Dược
- Điều trị triệu chứng ho khan gây khó chịu
Danapha - Việt Nam
Biệt Dược
Pharimexco - Vietnam
Biệt Dược
United international Pharma - Vietnam
Biệt Dược
Cty CP DP Bến Tre (Bepharco) - Vietnam
Biệt Dược
Domesco - Vietnam
Biệt Dược
Mebiphar - Vietnam