Tìm theo
: 11 mục trong 1 trang
Biệt Dược
Chứng táo bón ở người lớn & trẻ em từ 8 tuổi trở lên.
Beaufour Ipsen Industrie - France
Biệt Dược
Điều trị triệu chứng táo bón và khó tiêu.
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - Vietnam
Biệt Dược
Abbott Biologicals B.V - Netherlands
Biệt Dược
Beaufour Ipsen Industrie - France
Biệt Dược
Traphaco - Vietnam
Biệt Dược
Liên Doanh Meyer Bpc - Vietnam
Biệt Dược
Dapharco - Vietnam
Biệt Dược
Pharmedic - Vietnam
Biệt Dược
Cty Cp DP 2/9 Nadyphar - Vietnam
Biệt Dược
Danapha - Vietnam
Biệt Dược
- Điều trị táo bón - Chuẩn bị X-quang đại tràng - Thải sạch ruột trước và sau khi phẫu thuật
Cty CP Traphaco - Việt Nam