Tìm theo
: 4 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
5 ala, 5 amino 4 oxopentanoate, 5 amino 4 oxovaleric acid
Aminolevulinic acid plus blue light illumination using a blue light photodynamic therapy illuminator is indicated for the treatment of minimally to moderately thick actinic ...
Thuốc Gốc
benzoylbenzene, diphenyl ketone, diphenylmethanone
Thuốc Gốc
2 4 8 trimethylpsoralen, 4 5 8 trimethylpsoralen, 4 8 5 trimethylpsoralen
Trioxsalen is a pigmenting photosensitizing agent used in conjunction with ultraviolet light in the treatment of vitiligo.
Biệt Dược
Thuốc cản quang dùng để thăm khám bằng X-quang toàn bộ đường tiêu hóa và theo dõi thời gian vận chuyển qua ...
Cty CP dược vật tư y tế Hải Dương - Việt Nam