Tìm theo
: 27 mục trong 2 trang
AZ
Xem
Nhóm
Thuốc Gốc
4 5 cyclopentyloxycarbonylamino 1 methyl 1h indol 3 ylmethyl 3 methoxy n o tolylsulfonylbenzamide, accolate, cyclopentyl 3 2 methoxy 4 o tolylsulfonyl carbamoyl benzyl 1 methylindole 5 carbamate
For the prophylaxis and chronic treatment of asthma.
Biệt Dược
Cipla., Ltd - India
Biệt Dược
Cenexi SAS - France
Biệt Dược
Cipla., Ltd - India
Biệt Dược
Cadila Healthcare., Ltd - India
Biệt Dược
AstraZeneca A.B - Sweden
Biệt Dược
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - Vietnam
Biệt Dược
Gedeon Richter - Hungary
Biệt Dược
AstraZeneca UK Limited - UK
Biệt Dược
United international Pharma - Vietnam
Biệt Dược
Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - Germany
Biệt Dược
Savipharm - Vietnam
Biệt Dược
Cty CP DP Bến Tre (Bepharco) - Vietnam
Biệt Dược
GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd - Australia
Biệt Dược
GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd - Australia
Biệt Dược
Bidiphar - Vietnam
Biệt Dược
GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd - Australia
Biệt Dược
GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd - Australia
Biệt Dược
Cipla - India
Biệt Dược
Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - Germany