Tìm theo
: 41 mục trong 3 trang
AZ
Xem
Nhóm
Biệt Dược
Bharat Serums and Vaccines Ltd - India
Biệt Dược
HOE Pharm Sdn Bhd - Malaysia
Biệt Dược
Rottendorf Pharma GmbH - Germany
Biệt Dược
Cty CP hóa - DP Mekophar - Vietnam
Biệt Dược
Korea United Pharm Inc - Korea
Biệt Dược
Olic (Thailand)., Ltd - Thailand
Biệt Dược
Thuốc Gốc
▧ Fluconazol có tác dụng tốt với hầu hết các chủng nấm Candida, kể cả nhiễm nấm ở giai đoạn cuối của bệnh nhân AIDS đã kháng các thuốc ...
▧ Nhiễm nấm Candida niêm mạc : mũi, miệng, hầu họng, kể cả bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Nấm Candida âm đạo cấp tính hay tái phát, nấm ...
Biệt Dược
Glenmark - India
Biệt Dược
Glenmark - India
Biệt Dược
Cty CP DP OPV - Vietnam
Biệt Dược
Bayer Schering Pharma AG - Germany
Biệt Dược
Merck - USA
Biệt Dược
Medipharco Tenamyd - Vietnam
Biệt Dược
Stada - Vietnam
Biệt Dược
Ampharco - Vietnam
Biệt Dược
Biệt Dược
Medana Pharma - Poland
Biệt Dược
Vidiphar - Vietnam
Biệt Dược
Cty CP DP Mekophar - Vietnam