Tìm theo
: 225 mục trong 12 trang
AZ
Xem
Nhóm
Biệt Dược
- Dùng để khởi mê hay dùng duy trì mê. - Dùng đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy khoa săn sóc đặc biệt nhằm mục đích an thần.
B.Braun Melsungen AG - Germany
Biệt Dược
- Dùng để khởi mê hay dùng duy trì mê. - Dùng đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy khoa săn sóc đặc biệt nhằm mục đích an thần.
Dong Kook Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Biệt Dược
Cty CP DP TW2
Biệt Dược
Cty CP DP Vĩnh Phúc (VINPHACO)
Biệt Dược
Cty CP DP TW2
Biệt Dược
Baxter Healthcare Corp of Puerto Rico - Puerto Rico
Biệt Dược
Hana Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Claris Lifesciences., Ltd
Biệt Dược
Oriental Chemical Works Inc
Biệt Dược
New Gene Pharm Co. Inc
Biệt Dược
Blausiegel Industria e Comercio Ltda
Biệt Dược
Gobbi Novag S.A
Biệt Dược
Laboratoire Aguettant - France
Biệt Dược
Norris Medicines Limited - India
Biệt Dược
Warsaw Pharmaceutical Works Polfa
Biệt Dược
Claris Lifesciences., Ltd
Biệt Dược
Claris Lifesciences., Ltd
Biệt Dược
Laboratoires Chaix & Du Marais
Biệt Dược
Laboratoires Chaix & Du Marais