Tìm theo
: 8 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
magnesium sulfate 1 1, magnesium sulfate anhydrous, magnesium sulphate
Used for immediate control of life-threatening convulsions in the treatment of severe toxemias (pre-eclampsia and eclampsia) of pregnancy and in the treatment of acute nephritis in...
Thuốc Gốc
magmitt
Magnesium hydroxide is used as a laxative to relieve occasional constipation (irregularity) and as an antacid to relieve indigestion, sour stomach, and heartburn.
Thuốc Gốc
Thuốc Gốc
magnesium salicylate anhydrous
Magnesium salicylate is a common analgesic and non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used to treat mild to moderate muscular pain
Thuốc Gốc
aluminum magnesium hydroxide hydrate, magaldrato, magaldratum
Thuốc Gốc
magnesium sulfate
▧ Khi uống Magnesium sulfate có tác dụng gây nhuận tràng do 2 nguyên nhân : do không hấp thu khi uống nên hút nước vào trong lòng ruột để cân bằng...
Ðiều trị các triệu chứng gây ra do tình trạng giảm Mg máu, bổ sung Mg trong phục hồi cân bằng nước điện giải, điều trị sản giật.
Thuốc Gốc
magnesi hydroxide
magnesi hydroxyd tan trong acid dịch vị, giải phóng ra các anion có tác dụng trung hào acid dạ dày, hoặc làm chất đệm cho dịch dạ dày, nhưng không ...
Thuốc được dùng bổ trợ cho các biện pháp khác để giảm đau do loét dạ dày tá tràng và để thcs đẩy liền loét. Thuốc cũng được dùng để...
Thuốc Gốc
magnesium sulfate
Magnesium sulfate có tác dụng nhuận tràng do không hấp thu thuốc khi uống nên hút nước vào trong lòng ruột
Ðiều trị các triệu chứng gây ra do tình trạng giảm Mg máu, bổ sung Mg trong phục hồi cân bằng nước điện giải, điều trị sản giật.