Tìm theo
: 10 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1 phenyl 2 aminopropane, 1 phenylpropan 2 amin, alpha methylbenzeneethaneamine
For treatment of Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (ADDH) and narcolepsy in children.
Thuốc Gốc
2 amino 1 phenylpropan 1 ol, fenilpropanolamina, norephedrin
For the treatment of nasal congestion, control of urinary incontinence, priapism and obesity.
Thuốc Gốc
erythro metaraminol, 1 m hydroxyphenyl 2 amino 1 propanol, 1 metaraminol
For the treatment and prevention of hypotension due to hemorrhage, spinal anesthesia, and shock associated with brain damage
Thuốc Gốc
1s 2s pseudoephedrine, pseudoephedrine, psi ephedrine
For the treatment of nasal congestion, sinus congestion, Eustachian tube congestion, and vasomotor rhinitis, and as an adjunct to other agents in the optimum treatment of allergic ...
Thuốc Gốc
ephedrine, 1r 2s 1 phenyl 1 hydroxy 2 methylaminopropane, ephedrine
Ephedrine commonly used as a stimulant, appetite suppressant, concentration aid, decongestant, and to treat hypotension associated with anaesthesia.
Thuốc Gốc
norephedrin, norpseudoephedrine, 1s 2r norephedrine
Used to decrease appetite.
Thuốc Gốc
s n alpha dimethylphenethylamine, s n dimethylphenethylamine, alphas n alpha dimethylbenzeneethanamine
For the treatment of Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (ADHD) and exogenous obesity.
Biệt Dược
Laboratoire Aguettant
Thuốc Gốc
ephedrine hydrochloride
Ephedrin là thuốc giống thần kinh giao cảm có tác dụng trực tiếp và gián tiếp lên các thụ thể adrenergic. Thuốc có tác dụng lên cả thụ thể ...
Điều trị triệu chứng sung huyết mũi, thường đi kèm với cảm lạnh, viêm mũi dị ứng, viêm mũi, viêm xoang. Đề phòng hay điều trị hạ huyết ...
Thuốc Gốc
pseudoephedrine hydrochloride
Cơ chế tác dụng của pseudoephedrine là làm giảm sung huyết thông qua tác động thần kinh giao cảm. Pseudoephedrinecó tác động giống giao cảm gián ...
Giảm các triệu chứng đi kèm với viêm mũi dị ứng và chứng cảm lạnh thông thường bao gồm nghẹt mũi, hắt hơi, chảy mũi, ngứa và chảy ...