Tìm theo
: 8 mục trong 1 trang
Biệt Dược
- Ðộng kinh. - Loạn tâm thần vận động, lo âu. - Cắt cơn sản giật. - Dọa sinh non, dọa sẩy thai.
Cty CP DP TW Vidipha
Biệt Dược
- Ðộng kinh. - Loạn tâm thần vận động, lo âu. - Cắt cơn sản giật. - Dọa sinh non, dọa sẩy thai.
Cty CP DP TW Vidipha
Biệt Dược
- Ðộng kinh. - Loạn tâm thần vận động, lo âu. - Cắt cơn sản giật. - Dọa sinh non, dọa sẩy thai.
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
Biệt Dược
- Ðộng kinh. - Loạn tâm thần vận động, lo âu. - Cắt cơn sản giật. - Dọa sinh non, dọa sẩy thai.
Cty CP DP Vĩnh Phúc (VINPHACO)
Biệt Dược
- Ðộng kinh. - Loạn tâm thần vận động, lo âu. - Cắt cơn sản giật. - Dọa sinh non, dọa sẩy thai.
Gedeon Richter., Ltd
Biệt Dược
- Ðộng kinh. - Loạn tâm thần vận động, lo âu. - Cắt cơn sản giật. - Dọa sinh non, dọa sẩy thai.
Gedeon Richter., Ltd
Thuốc Gốc
magnesium sulfate
▧ Khi uống Magnesium sulfate có tác dụng gây nhuận tràng do 2 nguyên nhân : do không hấp thu khi uống nên hút nước vào trong lòng ruột để cân bằng...
Ðiều trị các triệu chứng gây ra do tình trạng giảm Mg máu, bổ sung Mg trong phục hồi cân bằng nước điện giải, điều trị sản giật.
Thuốc Gốc
magnesium sulfate
Magnesium sulfate có tác dụng nhuận tràng do không hấp thu thuốc khi uống nên hút nước vào trong lòng ruột
Ðiều trị các triệu chứng gây ra do tình trạng giảm Mg máu, bổ sung Mg trong phục hồi cân bằng nước điện giải, điều trị sản giật.