Tìm theo
: 115 mục trong 6 trang
AZ
Xem
Nhóm
Biệt Dược
Hen phế quản, viêm phế quản mạn có co thắt phế quản, khí phế thũng. Doạ đẻ non hoặc đẻ khó, phòng các cơn co tử cung khi phẫu thuật ở ...
Cilag., Ltd
Biệt Dược
Co thắt phế quản, tăng tiết chất nhầy trong: hen phế quản, khí phế thũng, viêm phế quản.
Cty UNITED PHARMA - Việt Nam
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP DP TW2
Biệt Dược
Hen phế quản, viêm phế quản mạn có co thắt phế quản, khí phế thũng. Doạ đẻ non hoặc đẻ khó, phòng các cơn co tử cung khi phẫu thuật ở ...
Wockhardt Life Sciences., Ltd
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Apotex., Inc
Biệt Dược
Hen phế quản, khí phế thũng, viêm phế quản cấp & mãn tính và các chứng co thắt phế quản đi kèm với tăng tiết chất nhầy.
Glenmark Pharm., Ltd
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Pharmaniaga Manufacturing Berhad
Biệt Dược
Hen phế quản, viêm phế quản mạn có co thắt phế quản, khí phế thũng. Doạ đẻ non hoặc đẻ khó, phòng các cơn co tử cung khi phẫu thuật ở ...
ACI Pharma, Pvt., Ltd
Biệt Dược
Co thắt phế quản, tăng tiết chất nhầy trong: hen phế quản, khí phế thũng, viêm phế quản.
Cty CP Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa
Biệt Dược
Rối loạn hô hấp đặc biệt liên quan đến sự tăng tiết hoặc tăng độ nhầy nhớt như viêm phế quản cấp hoặc mãn, giãn phế quản, viêm phế...
Cty CP DP Hà Nội
Biệt Dược
Hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, khí phế thủng & các bệnh lý phổi khác có kèm co thắt.
AstraZeneca A.B
Biệt Dược
Hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, khí phế thủng & các bệnh lý phổi khác có kèm co thắt.
Sun Pharmaceutical Industries., Ltd
Biệt Dược
Rối loạn hô hấp đặc biệt liên quan đến sự tăng tiết hoặc tăng độ nhầy nhớt như viêm phế quản cấp hoặc mãn, giãn phế quản, viêm phế...
Cty TNHH DP OPV
Biệt Dược
- Rối loạn hô hấp đặc biệt liên quan đến sự tăng tiết hoặc tăng độ nhầy nhớt như viêm phế quản cấp hoặc mãn, giãn phế quản, viêm ...
Xí nghiệp DP 150-Bộ Quốc Phòng
Biệt Dược
Hen phế quản, viêm phế quản mãn, khí phế thủng & các bệnh phổi khác có kèm co thắt.
AstraZeneca Pharm (Phils)., Inc
Biệt Dược
Hen phế quản, viêm phế quản mãn, khí phế thủng & các bệnh phổi khác có kèm co thắt.
Astrazeneca Pty., Ltd
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Meditech Korea Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Meditech Korea Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Co thắt phế quản, tăng tiết chất nhầy trong: hen phế quản, khí phế thũng, viêm phế quản.
Bilim Ilac Sanayii Ve Ticaret AS