Tìm theo
: 1 mục trong 1 trang
Biệt Dược
Viên đặt âm đạo Grathozi được chỉ định điều trị các bệnh do nhiễm nấm âm đạo. Metronidazole có trong thành phần thuốc, được chỉ định...
Gracure Pharmaceuticals Ltd