Tìm theo
: 5 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
cyanocob iii alamin, vitamin b12, vitamin b12 complex
For treatment of pernicious anemia (due to lack of or inhibition of intrinsic factor) and for prevention and treatment of vitamin B 12 deficiency.
Thuốc Gốc
3 4 amino 2 methyl pyrimidin 5 ylmethyl 5 2 hydroxy ethyl 4 methyl thiazol 3 ium, aneurin, antiberiberi factor
For the treatment of thiamine and niacin deficiency states, Korsakov's alcoholic psychosis, Wernicke-Korsakov syndrome, delirium, and peripheral neuritis.
Thuốc Gốc
Thuốc Gốc
cyanocobalamin, hydroxocobalamin
Các cobalamin đóng vai trò là các coenzym đồng vận chuyển, tham gia vào nhiều quá trình chuyển hoá quan trọng của cơ thể, đặc biệt là 2 quá ...
▧ Thiếu vitamine B12 đã được xác nhận do có rối loạn trong sự hấp thu : bệnh Biermer, dạ dày bị cắt toàn bộ, đoạn cuối hồi tràng bị ...
Thuốc Gốc
thiamin
Phòng và điều trị bệnh Beri-beri. Điều trị các trường hợp đau nhức dây thần kinh lưng, hông và dây thần kinh sinh ba( phối hợp với các ...