Tìm theo
: 5 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1 deoxy 1 7 8 dimethyl 2 4 dioxo 3 4 dihydrobenzo g pteridin 10 2h yl pentitol, 6 7 dimethyl 9 d ribitylisoalloxazine, 7 8 dimethyl 10 d ribo 2 3 4 5 tetrahydroxypentyl benzo g pteridine 2 4 3h 10h dione
For the treatment of ariboflavinosis (vitamin B2 deficiency).
Thuốc Gốc
adenosine 5 trihydrogen pyrophosphate 5 5 ester with riboflavine, adenosine 5 3 riboflavin 5 yl dihydrogen diphosphate, fad
Used to treat eye diseases caused by vitamin B2 deficiency, such as keratitis and blepharitis.
Thuốc Gốc
Thuốc Gốc
6 7 dimethylalloxazine, 7 8 dimethylbenzo g pteridine 2 4 1h 3h dione, 7 8 dimethylisoalloxazine
Thuốc Gốc
riboflavin
Riboflavin không có tác dụng rõ ràng khi uống hoặc tiêm. Riboflavin được biến đổi thành 2 co - enzym là flavin mononucleotid (FMN) và flavin adenin ...
Phòng và điều trị thiếu riboflavin.