Tìm theo
: 13 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
tramadol, trans 2 dimethylaminomethyl 1 m methoxyphenyl cyclohexanol
Indicated in the treatment of moderate to severe pain. Consider for those prone to constipation or respiratory depression. Tramadol is used to treat postoperative, dental, cancer, ...
Biệt Dược
Ðau vừa đến đau nặng, đau sau chuẩn đoán hay phẫu thuật.
Win Medicare., Ltd
Biệt Dược
Ðau vừa đến đau nặng.
PT Kimia Farma
Biệt Dược
Ðau vừa đến đau nặng, đau sau chuẩn đoán hay phẫu thuật.
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)
Biệt Dược
Ðau vừa đến đau nặng.
Cty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam
Biệt Dược
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
Biệt Dược
Flamingo Pharm., Ltd
Biệt Dược
Hameln Pharm GmbH
Thuốc Gốc
tramadol hydrochloride
Ðau vừa đến đau nặng, đau sau chẩn đoán hay phẫu thuật.
Biệt Dược
Biệt Dược
Cty CP Pymepharco
Biệt Dược
Cty CP Pymepharco
Biệt Dược
Cty CP DP TV. Pharm