Tìm theo
: 9 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
cis 5 amino 1 cyclopropyl 7 3 5 dimethyl 1 piperazinyl 6 8 difluoro 1 4 dihydro 4 oxo 3 quinolinecarboxylic acid, sparfloxacin
For the treatment of adults with the following infections caused by susceptible strains microorganisms: community-acquired pneumonia (caused by Chlamydia pneumoniae, Haemophilus ...
Biệt Dược
- Viêm phổi mắc phải trong cộng đồng. - Viêm phế quản cấp và mãn tính. - Các nhiễm khuẩn khác ở đường hô hấp dưới do vi khuẩn nhạy ...
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
- Viêm phổi mắc phải trong cộng đồng. - Viêm phế quản cấp và mãn tính. - Các nhiễm khuẩn khác ở đường hô hấp dưới do vi khuẩn nhạy ...
Intas Pharm., Ltd
Biệt Dược
- Viêm phổi mắc phải trong cộng đồng. - Viêm phế quản cấp và mãn tính. - Các nhiễm khuẩn khác ở đường hô hấp dưới do vi khuẩn nhạy ...
Medchem International
Biệt Dược
- Viêm phổi mắc phải trong cộng đồng. - Viêm phế quản cấp và mãn tính. - Các nhiễm khuẩn khác ở đường hô hấp dưới do vi khuẩn nhạy ...
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
- Viêm phổi mắc phải trong cộng đồng. - Viêm phế quản cấp và mãn tính. - Các nhiễm khuẩn khác ở đường hô hấp dưới do vi khuẩn nhạy ...
Cty liên doanh BV Pharma
Biệt Dược
- Viêm phổi mắc phải trong cộng đồng. - Viêm phế quản cấp và mãn tính. - Các nhiễm khuẩn khác ở đường hô hấp dưới do vi khuẩn nhạy ...
Cty TNHH sản xuất Thương mại DP Ðông Nam
Biệt Dược
- Viêm phổi mắc phải trong cộng đồng. - Viêm phế quản cấp và mãn tính. - Các nhiễm khuẩn khác ở đường hô hấp dưới do vi khuẩn nhạy ...
Cty CP DP Cửu Long (PHARIMEXCO)
Thuốc Gốc
Sparfloxacin tác động mạnh trên vi khuẩn ưa khí gram âm như Enterobacter, E.coli, Shigella, Salmonella, Vibrio cholerae, Haemophilus, Pseudomonas aeruginosa... Ngoài ...
Nhiễm trùng đường hô hấp trên & dưới. Viêm niệu đạo do hoặc không do lậu cầu, bệnh hạ cam & các bệnh lây qua đường tình dục. ...