Tìm theo
: 85 mục trong 5 trang
AZ
Xem
Nhóm
Thuốc Gốc
albuterol, levalbuterol, proventil
For symptomatic relief and prevention of bronchospasm due to bronchial asthma, chronic bronchitis, and other chronic bronchopulmonary disorders such as COPD.
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP DP TW2
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Apotex., Inc
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Daewoo Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Fine Pharmachem
Biệt Dược
Hen phế quản, viêm phế quản mạn có co thắt phế quản, khí phế thũng. Doạ đẻ non hoặc đẻ khó, phòng các cơn co tử cung khi phẫu thuật ở ...
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)
Biệt Dược
Co thắt phế quản do hen phế quản, viêm phế quản mãn & các bệnh phế quản - phổi mãn tính khác.
Cty CP DP TW Vidipha
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP Dược TW MEDIPLANTEX
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP Dược TW MEDIPLANTEX
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Flamingo Pharm., Ltd
Biệt Dược
- Hô hấp: cơn hen suyễn nặng, khó trị với các điều trị thường quy (hen suyễn liên tục cần nhập viện ở khoa đặc biệt, tiêm dưới da chỉ...
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)
Biệt Dược
Hen phế quản, viêm phế quản mạn có co thắt phế quản, khí phế thũng. Doạ đẻ non hoặc đẻ khó, phòng các cơn co tử cung khi phẫu thuật ở ...
Warsaw Pharmaceutical Works Polfa
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP DP 2/9
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP DP TW1
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP DP Quảng Bình
Biệt Dược
Giảm co thắt phế quản trong các dạng hen phế quản, trong viêm phế quản & khí phế thũng.
Cty CP DP & dịch vụ Y tế Khánh Hội (KHAHOPHARMA)