Tìm theo
: 3 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1s 2s pseudoephedrine, pseudoephedrine, psi ephedrine
For the treatment of nasal congestion, sinus congestion, Eustachian tube congestion, and vasomotor rhinitis, and as an adjunct to other agents in the optimum treatment of allergic ...
Thuốc Gốc
norephedrin, norpseudoephedrine, 1s 2r norephedrine
Used to decrease appetite.
Thuốc Gốc
pseudoephedrine hydrochloride
Cơ chế tác dụng của pseudoephedrine là làm giảm sung huyết thông qua tác động thần kinh giao cảm. Pseudoephedrinecó tác động giống giao cảm gián ...
Giảm các triệu chứng đi kèm với viêm mũi dị ứng và chứng cảm lạnh thông thường bao gồm nghẹt mũi, hắt hơi, chảy mũi, ngứa và chảy ...