Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
isoprenaline, isoproterenol, isoprenaline
For the treatment of mild or transient episodes of heart block that do not require electric shock or pacemaker therapy also used in management of asthma and chronic bronchitis
Thuốc Gốc
isoproterenol
Isoprenalin tác dụng trực tiếp lên thụ thể beta-adrenergic. Isoprenalin làm giãn phế quản, cơ trơn dạ dày ruột và tử cung bằng cách kích thích ...
Block tim bao gồm cơn Adams – Stokes trong khi chờ sốc điện hay đặt máy tạo nhịp. Trụy tim mạch (sốc phản vệ, sốc do xuất huyết, nhiễm khuẩn...