Tìm theo
: 125 mục trong 7 trang
AZ
Xem
Nhóm
Thuốc Gốc
3r 4s 5s 6r 7r 9r 11r 12r 13s 14r 6 2s 3r 4s 6r 4 dimethylamino 3 hydroxy 6 methyltetrahydro 2h pyran 2 yl oxy 14 ethyl 7 12 13 trihydroxy 4 2r 4r 5s 6s 5 hydroxy 4 methoxy 4 6 dimethyltetrahydro 2h pyran 2 yl oxy 3 5 7 9 11 13 hexamethyloxacyclotetradecane 2 10 dione, 3 o demethylerythromycin, abomacetin
For use in the treatment of infections caused by susceptible strains of microorganisms in the following diseases: respiratory tract infections (upper and lower) of mild to moderate...
Thuốc Gốc
9e erythromycin 9 o 2 methoxyethoxy methyl oxime, roxithromycin, roxithromycine
Used to treat respiratory tract, urinary and soft tissue infections.
Thuốc Gốc
6 o methyl erythromycin, 6 o methylerythromycin, 6 o methylerythromycin a
An alternative medication for the treatment of acute otitis media caused by H. influenzae, M. catarrhalis, or S. pneumoniae in patients with a history of type I penicillin ...
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty CP DP Khánh Hòa
Biệt Dược
- Mụn trứng cá có viêm như mụn mủ, mụn bọc, sần viêm. - Các thương tổn da do vi khuẩn.
Cty CP DP Nam Hà
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty CP DP TW Vidipha
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty CP hóa - DP Mekophar
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty CP DP TW Vidipha
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty CP DP TW Vidipha
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty TNHH DP M.S.T
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty CP DP Khánh Hòa
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty Dược TW3
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty Dược TW3
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Dragenopharm Apotheke Puschl GmbH & Co. KG
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty CP DP Hà Tây
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
- Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. - Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. - Hóa dự phòng các đợt tái ...
Cty TNHH một thành viên DP và Sinh học y tế