Tìm theo
: 20 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
4 2 3 p hydroxyphenyl 1 methylpropyl amino ethyl pyrocatechol, 3 4 dihydroxy n 3 4 hydroxyphenyl 1 methylpropyl beta phenylethylamine, 4 2 3 4 hydroxy phenyl 1 methyl propylamino ethyl benzene 1 2 diol
For inotropic support in the short- term treatment of patients with cardiac decompensation due to depressed contractility resulting either from organic heart disease or from ...
Biệt Dược
Thiểu năng cơ tim đang tiến triển: nhồi máu cơ tim, sau phẫu thuật mở tim, nghẽn động mạch phổi trầm trọng hoặc sốc do ngộ độc.
Ben Venue Labs., Inc
Biệt Dược
Thiểu năng cơ tim đang tiến triển: nhồi máu cơ tim, sau phẫu thuật mở tim, nghẽn động mạch phổi trầm trọng hoặc sốc do ngộ độc.
F.H. Faulding & Co., Ltd (Trading as David Bull Laboratories)
Biệt Dược
Thiểu năng cơ tim đang tiến triển: nhồi máu cơ tim, sau phẫu thuật mở tim, nghẽn động mạch phổi trầm trọng hoặc sốc do ngộ độc.
Tarchomin Pharm Works Polfa S.A
Biệt Dược
Thiểu năng cơ tim đang tiến triển: nhồi máu cơ tim, sau phẫu thuật mở tim, nghẽn động mạch phổi trầm trọng hoặc sốc do ngộ độc.
Epicaris S.A
Biệt Dược
Thiểu năng cơ tim đang tiến triển: nhồi máu cơ tim, sau phẫu thuật mở tim, nghẽn động mạch phổi trầm trọng hoặc sốc do ngộ độc.
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
Biệt Dược
Thiểu năng cơ tim đang tiến triển: nhồi máu cơ tim, sau phẫu thuật mở tim, nghẽn động mạch phổi trầm trọng hoặc sốc do ngộ độc.
Laboratoires Pharm
Biệt Dược
Thiểu năng cơ tim đang tiến triển: nhồi máu cơ tim, sau phẫu thuật mở tim, nghẽn động mạch phổi trầm trọng hoặc sốc do ngộ độc.
Hameln Pharm GmbH
Biệt Dược
Thiểu năng cơ tim đang tiến triển: nhồi máu cơ tim, sau phẫu thuật mở tim, nghẽn động mạch phổi trầm trọng hoặc sốc do ngộ độc.
Hameln Pharm GmbH
Biệt Dược
Mayne Pharm Pty., Ltd
Biệt Dược
Hospira. Inc
Biệt Dược
Ben Venue Laboratories
Biệt Dược
Laboratoire Aguettant
Biệt Dược
Baxter Healthcare Corp of Puerto Rico
Biệt Dược
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
Biệt Dược
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
Biệt Dược
Hameln Pharm GmbH
Biệt Dược
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - Germany
Thuốc Gốc
dobutamine hydrochloride
Dobutamin là một catecholamin tỏng hợp, một thuốc tăng co cơ tim được chọn để hỗ trợ tuần hoàn ngắn hạn trong suy tim giai đoạn cuối. ...
Dùng đơn độc hay phối hợp trong giảm cung lượng tim. Suy tuần hoàn do tim (bệnh tim, sau phẫu thuật tim). Suy tuần hoàn không phải do tim. Dùng làm ...
Biệt Dược
Hameln Pharmaceutical GmbH