Tìm theo
: 4 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
aralen, artrichin, bemaphate
For the suppressive treatment and for acute attacks of malaria due to P. vivax, P.malariae, P. ovale, and susceptible strains of P. falciparum, Second-line agent in treatment of ...
Thuốc Gốc
hydroxychloroquine, hydroxychloroquine, 2 4 7 chloro 4 quinolyl amino pentyl ethylamino ethanol
For the suppressive treatment and treatment of acute attacks of malaria due to Plasmodium vivax, P. malariae, P. ovale, and susceptible strains of P. falciparum. It is also ...
Thuốc Gốc
▧ Với ký sinh trùng sốt rét : chloroquin diệt thể vô tính ở giai đoạn tiền hồng cầu và trong hồng cầu, thể giao tử của các ký sinh trùng ...
- Dự phòng và điều trị sốt rét (trừ vùng P. falciparum kháng thuốc). - Điều trị amip gan và sán lá gan. - Điều trị viêm đa khớp dạng thấp và...
Thuốc Gốc
Như với chloroquin. Diệt cả 3 loài plasmodium, viêm khớp dạng thấp khớp. Bệnh colagen, luput ban đỏ rải rác, có biểu hiện thận.