Tìm theo
: 2325 mục trong 117 trang
AZ
Xem
Nhóm
Biệt Dược
Cty CP DP Cửu Long
Biệt Dược
Cty CP DP OPV
Biệt Dược
Cty CP DP OPV
Biệt Dược
Lunesta® (eszopiclone) is a prescription sleep medicine used in adults for the treatment of a sleep problem called insomnia. Symptoms of insomnia include trouble falling asleep...
Biệt Dược
Điều trị rối loạn chức năng cương ( không có khả năng đạt hoặc duy trì sự cương dương vật đủ để thỏa mãn trong giao...
Bayer Pharma AG - Germany