Tìm theo
: 4 mục trong 1 trang
Biệt Dược
Điều trị tiền phẫu thuật cho bệnh nhân cường Aldosterone. Tăng HA.
Olic (Thailand)., Ltd - Thailand
Biệt Dược
Điều trị tiền phẫu thuật cho bệnh nhân cường Aldosterone. Tăng HA.
Gedeon Richter., Ltd
Biệt Dược
Suy tim sung huyết. Tăng huyết áp vô căn. Xơ gan. Phù do xơ gan & suy tim sung huyết. Chẩn đoán & điều trị cường Aldosterone nguyên phát. Ðiều trị ...
Searle Pakistan., Ltd
Biệt Dược
Suy tim sung huyết. Tăng huyết áp vô căn. Xơ gan. Phù do xơ gan & suy tim sung huyết. Chẩn đoán & điều trị cường Aldosterone nguyên phát. Ðiều trị ...
Searle Pakistan., Ltd