Tìm theo
: 5 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2 methyl 3 hydroxy 4 5 dihydroxymethylpyridine, 3 hydroxy 4 5 bis hydroxymethyl 2 methylpyridine, 3 hydroxy 4 5 dimethylol alpha picoline
For the treatment of vitamin B6 deficiency and for the prophylaxis of isoniazid-induced peripheral neuropathy.
Thuốc Gốc
alanyl pyridoxal 5 phosphate, lpg plp, n 5 phosphopyridoxyl l alanine
Thuốc Gốc
pyridoxine hydrochloride
▧ Vitamin B6 tồn tại dưới 3 dạng : pyridoxal, pyridoxin và pyridoxamin, khi vào cơ thể biến đổi thành pyridoxal phosphat và một phần thành pyridoxamin ...
▧ Phòng và điều trị thiếu hụt vitamin B6 : khi thiếu hụt do dinh dưỡng, ít gặp trường hợp thiếu đơn độc một vitamin nhóm B, vì vậy bổ ...