Tìm theo
: 4 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2e 4e 6e 8e 3 7 dimethyl 9 2 6 6 trimethylcyclohex 1 en 1 yl nona 2 4 6 8 tetraen 1 ol, all trans retinol, all trans retinyl alcohol
For the treatment of vitamin A deficiency.
Thuốc Gốc
all e 3 7 dimethyl 9 2 6 6 trimethyl 1 cyclohexen 1 yl 2 4 6 8 nonatetraenoic acid, 3 7 dimethyl 9 2 6 6 trimethyl 1 cyclohexene 1 yl 2 4 6 8 nonatetraenoic acid ecl, acide retinoique french dsl
For the the induction of remission in patients with acute promyelocytic leukemia (APL), French-American-British (FAB) classification M3 (including the M3 variant); For the topical ...
Thuốc Gốc
7e 9e 11e 13z retinoic acid, 13 cis retinoic acid, 13 cis vitamin a acid
For the treatment of severe recalcitrant nodular acne
Thuốc Gốc
axerophthol, retinol
▧ Trên mắt : vitamin A có vai trò quan trọng tạo sắc tố võng mạc giúp điều tiết mắt, mắt nhìn được trong điều kiện thiếu ánh sáng. ▧ Cơ...
Trẻ em chậm lớn, mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp. Quáng gà, khô mắt, rối loạn nhìn màu mắt. Bệnh vẩy cá , bệnh trứng cá, chứng tóc khô dễ ...