Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
6r 7r 7 2r 2 amino 2 phenylacetyl amino 3 methyl 8 oxo 5 thia 1 azabicyclo 4 2 0 oct 2 ene 2 carboxylic acid, 7 d alpha aminophenylacetamido desacetoxycephalosporanic acid, 7 beta d alpha amino alpha phenylacetylamino 3 methyl 3 cephem 4 carboxylic acid
For the treatment of respiratory tract infections caused by Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes; otitis media due to Streptococcus pneumoniae, Haemophilus ...
Thuốc Gốc
cefalexine
Cephalexin có phổ tácdụng trung bình, tác dụng trên các vi khuẩn gram dương như tụ cầu, liên cầu, phế cầu( trừ...
▧ Nhiễm khuẩn đường hô hấp : viêm phế quản cấp và mãn và giãn phế quản có bội nhiễm. ▧ Nhiễm khuẩn ...