Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
cefixim, cefixim, cefixima
For use in the treatment of the following infections when caused by susceptible strains of the designated microorganisms: (1) uncomplicated urinary tract infections caused by ...
Thuốc Gốc
cefixime trihydrate
Thuốc có tác dụng tốt trên vi khuẩn gram âm, bền vững với betalactamse và đạt được nồng độ diệt khuẩn trong dịch não tuỷ. Tuy nhiêm trên ...
Trong các nhiễm khuẩn sau đây gây ra bởi các chủng nhạy cảm với cefixime như Streptococcus sp. (ngoại trừ Enteroccus sp.), Streptococcus pneumoniae, ...