Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
6r 7r 7 2r 2 amino 2 4 hydroxyphenyl acetyl amino 3 methyl 8 oxo 5 thia 1 azabicyclo 4 2 0 oct 2 ene 2 carboxylic acid, cdx, cefadroxil
For the treatment of the following infections (skin, UTI, ENT) caused by; S. pneumoniae, H. influenzae, staphylococci, S. pyogenes (group A beta-hemolytic streptococci), E. coli, ...
Thuốc Gốc
Cefadroxil có phổ tác dụng trung bình, tác dụng trên các vi khuẩn gram dương như tụ cầu, liên cầu, phế cầu( trừ liên cầu kháng methicillin ). ...
▧ Cefadroxil được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn gây ra do các vi khuẩn nhạy cảm sau đây : Nhiễm khuẩn đường tiểu cấp, mãn, có ...