Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
3 chloro 7 d 2 phenylglycinamido 3 cephem 4 carboxylic acid, ccl, cefaclor
For the treatment of certain infections caused by bacteria such as pneumonia and ear, lung, skin, throat, and urinary tract infections.
Thuốc Gốc
▧ Phổ kháng khuẩn : Các thử nghiệm in vitro cho thấy rằng cephalosporin có tác dụng diệt khuẩn do ức chế quá trình tổng hợp thành tế bào. ...
▧ Cefaclor được chỉ định cho các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm sau đây : - Viêm tai giữa do S. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococci, S. ...