Tìm theo
: 4 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
l valine ester with 9 2 hydroxyethoxy methyl guanine, l valine 2 2 amino 1 6 dihydro 6 oxo 9h purin 9 yl methoxy ethyl ester, valaciclovirum
For the treatment or suppression of cold sores (herpes labialis), herpes zoster (shingles), genital herpes in immunocompetent individuals, and recurrent genital herpes in ...
Thuốc Gốc
aciclovir, aciclovirum, acycloguanosine
For the treatment and management of herpes zoster (shingles), genital herpes, and chickenpox.
Thuốc Gốc
Investigated for use/treatment in herpes labialis infections (cold sores) and herpes simplex infections.
Thuốc Gốc
Acyclovir là một chất tương tự nucleosid (acycloguanosin), có tác dụng chọn lọc trên tế bào nhiễm virus Herpes. Ðể có tác dụng acyclovir phải ...
▧ Viên nén : Nhiễm virus herpes simplex da và niêm mạc, bao gồm herpes sinh dục khởi phát và tái phát. Ngăn chặn việc tái nhiễm herpes simplex trên ...