Tìm theo
: 10 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1 methyltheobromine, 1 3 7 trimethyl 2 6 dioxopurine, 1 3 7 trimethylpurine 2 6 dione
For management of fatigue, orthostatic hypotension, and for the short term treatment of apnea of prematurity in infants.
Thuốc Gốc
1 3 dimethyl 7h purine 2 6 dione, 1 3 dimethylxanthine, elixophyllin
For the treatment of the symptoms and reversible airflow obstruction associated with chronic asthma and other chronic lung diseases, such as emphysema and chronic bronchitis.
Thuốc Gốc
7 2 3 dihydroxypropyl theophylline, diprophylline, dyphylline
For relief of acute bronchial asthma and for reversible bronchospasm associated with chronic bronchitis and emphysema.
Thuốc Gốc
o benzhydryl dimethylamino ethanol 8 chlorotheophyllinate, 8 chloro 1 3 dimethyl 3 7 dihydro 1h purine 2 6 dione 2 diphenylmethoxy n n dimethylethanamine 1 1, benzhydryl beta dimethylaminoethylether 8 chlorotheophylline
Used for treating vertigo, motion sickness, and nausea associated with pregnancy.
Thuốc Gốc
aminophyllin, somophyllin, theophylline ethylenediamine
For the treatment of bronchospasm due to asthma, emphysema and chronic bronchitis.
Thuốc Gốc
choline theophyllinate, choline theophylline, oxtriphylline
Used to treat the symptoms of asthma, bronchitis, COPD, and emphysema.
Biệt Dược
- Hen phế quản khó thở kịch phát. - Hen phế quản khó thở liên tục. - Các dạng co thắt của bệnh phế quản-phổi tắc nghẽn mãn tính.
Cty DP Q.8
Thuốc Gốc
theophylline ethylenediamine
Aminophylin làm giãn cơ trơn nhất là cơ phế quản, kích thích hệ thần kinh trung ương, kích thích cơ tim và tác dụng trên thận như một thuốc lợi...
Ðiều trị hen tim và hen phế quản, viêm phế quản co thắt, viêm phế quản mạn, suy tim mất bù, khó thở kịch phát ban đêm, đau thắt ngực khi ...
Thuốc Gốc
Theophylline trực tiếp làm dãn cơ trơn của đường phế quản và các mạch máu phổi. Người ta đã chứng minh rằng theophylline có hiệu lực trên ...
- Làm giảm triệu chứng hoặc phòng ngừa hen phế quản và tình trạng co thắt phế -quản còn đảo ngược được ở người viêm phế quản mạn ...
Biệt Dược
Cty DP TW1 - Vietnam