Tìm theo
: 3 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
terbutalin, terbutalina, terbutaline sulfate de
For the prevention and reversal of bronchospasm in patients 12 years of age and older with reversible, obstructive airway disease, as well as symptomatic management of reversible ...
Thuốc Gốc
5 2 tert butylamino 1 hydroxyethyl m phenylene bis dimethylcarbamate, bambuterol, bambuterolum
For the prevention and reversal of bronchospasm in patients 12 years of age and older with asthma and reversible bronchospasm associated with bronchitis and emphysema.
Thuốc Gốc
terbutaline sulfate
Thông qua sự kích thích có chọn lọc thụ thể bêta-2, Terbutaline sulfate làm giãn phế quản và giãn cơ tử cung. Terbutaline làm tăng sự giảm thanh ...
Giảm co thắt trong hen phế quản và trong viêm phế quản mãn, khí phế thủng và các bệnh phổi khác có kèm co thắt phế quản. Dọa sinh non.