Tìm theo
: 20 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
adiantifolia, bai guo ye, baiguo
Appears to be effective in: alleviating age-related memory impairment in some elderly people with mild to moderate age-related memory or cognitive impairment; improving cognitive ...
Biệt Dược
- Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. - Thiểu năng tuần hoàn não. - Ù tai, chóng mặt, giảm thính lực. - Chân đi khập ...
Cty CP DP IMEXPHARM
Biệt Dược
- Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. - Thiểu năng tuần hoàn não. - Ù tai, chóng mặt, giảm thính lực. - Chân đi khập ...
Cty CP DP Khánh Hòa
Biệt Dược
- Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. - Thiểu năng tuần hoàn não. - Ù tai, chóng mặt, giảm thính lực. - Chân đi khập ...
Cty CP DP TW2
Biệt Dược
Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. Thiểu năng tuần hoàn não. Ù tai, chóng mặt, giảm thính lực. Chân đi khập khiễng ...
Cty CP DP DL Pharmedic
Biệt Dược
Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. Thiểu năng tuần hoàn não. Ù tai, chóng mặt, giảm thính lực. Chân đi khập khiễng ...
Cty CP DP DL Pharmedic
Biệt Dược
- Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. - Thiểu năng tuần hoàn não. - Ù tai, chóng mặt, giảm thính lực. - Chân đi khập ...
Cty CP DP DL Pharmedic
Biệt Dược
- Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. - Thiểu năng tuần hoàn não. - Ù tai, chóng mặt, giảm thính lực. - Chân đi khập ...
Cty CP DP 2/9
Biệt Dược
Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. Thiểu năng tuần hoàn não. Ù tai, chóng mặt, giảm thính lực. Chân đi khập khiễng ...
Cty CP DP 2/9
Biệt Dược
Cty CP dược-vật tư y tế Thanh Hoá
Biệt Dược
Cty CP DP Khánh Hòa
Biệt Dược
Cty CP DP TV.Pharm
Biệt Dược
Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd
Biệt Dược
Cty TNHH DP Me Di Sun
Biệt Dược
Cty CP Thương mại DP Quang Minh
Thuốc Gốc
maidenhair tree, cay bach qua ginkgo biloba, ginkgoaceae
- Ðiều trị mất trí nhớ ngắn hạn, suy giảm tâm thần, thiếu nhạy bén và minh mẫn tâm thần, trầm cảm, khó khăn...
Biệt Dược
Imexpharm - Vietnam
Biệt Dược
Cty CPDP 2/9
Biệt Dược
Cty CPDP T.V Pharm
Biệt Dược
Cty CP DP IMEXPHARM