Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
fluvoxamina, fluvoxamine, fluvoxaminum
For management of depression and for Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Has also been used in the management of bulimia nervosa.
Thuốc Gốc
fluvoxamine maleate
Cơ chế tác dụng của Fluvoxamine maleate được cho là liên quan đến sự ức chế tái thu nhận serotonin chọn lọc ở nơron não. Fluvoxamine maleate ảnh...
- Ðiều trị bệnh trầm cảm và các triệu chứng của rối loạn trầm cảm. - Ðiều trị các triệu chứng của rối loạn xung lực cưỡng bức ám ...