Tìm theo
: 18 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2 2 4 difluorophenyl 1 3 di 1h 1 2 4 triazol 1 yl propan 2 ol, 2 4 difluoro alpha alpha bis 1h 1 2 4 triazol 1 ylmethyl benzyl alcohol, biozole
For the treatment of fungal infections.
Biệt Dược
- Nhiễm Candida âm đạo cấp tính & tái phát. - Nhiễm Candida hầu họng kể cả bệnh nhân suy giảm miễn dịch & nhiễm nấm Candida dạng teo.
Holden Medical., Ltd
Biệt Dược
- Nhiễm Candida âm đạo cấp tính & tái phát. - Nhiễm Candida hầu họng kể cả bệnh nhân suy giảm miễn dịch & nhiễm nấm Candida dạng teo.
Kausikh Therapeutics (P)., Ltd
Biệt Dược
Nhiễm nấm Candida âm đạo, Nấm da: nấm chân, nấm thân, nấm bẹn, Lang ben, Nấm móng.
P.L Rivero Y Cia S.A
Biệt Dược
- Nhiễm Candida âm đạo cấp tính & tái phát. - Nhiễm Candida hầu họng kể cả bệnh nhân suy giảm miễn dịch & nhiễm nấm Candida dạng teo.
Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
- Nhiễm Candida âm đạo cấp tính & tái phát. - Nhiễm Candida hầu họng kể cả bệnh nhân suy giảm miễn dịch & nhiễm nấm Candida dạng teo.
Pharmaniaga Manufacturing Berhad
Biệt Dược
Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse
Biệt Dược
Delta Generic Formulation Pvt., Ltd
Biệt Dược
JSC Schelkovo Vitamin Plant
Biệt Dược
Macleods Pharm., Ltd
Biệt Dược
JSC Schelkovo Vitamin Plant
Biệt Dược
Marck Biosciences., Ltd
Biệt Dược
Ben Venue Laboratories
Biệt Dược
Biệt Dược
Biệt Dược
Affordable Quality Pharmaceuticals Inc (AQP)
Biệt Dược
Pharmaniaga Manufacturing Berhad
Thuốc Gốc
▧ Fluconazol có tác dụng tốt với hầu hết các chủng nấm Candida, kể cả nhiễm nấm ở giai đoạn cuối của bệnh nhân AIDS đã kháng các thuốc ...
▧ Nhiễm nấm Candida niêm mạc : mũi, miệng, hầu họng, kể cả bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Nấm Candida âm đạo cấp tính hay tái phát, nấm ...