Tìm theo
: 8 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2 3 4 dihydroxyphenyl ethylamine, 3 hydroxytyramine, 3 4 dihydroxyphenethylamine
For the correction of hemodynamic imbalances present in the shock syndrome due to myocardial infarction, trauma, endotoxic septicemia, open-heart surgery, renal failure, and ...
Biệt Dược
- Chống sốc do nhồi máu cơ tim. - Chấn thương, nhiễm khuẩn huyết, phẫu thuật, suy thận & suy tim mạn mất bù. Thiểu niệu, vô niệu. - Hạ HA do ...
Abbott Laboratories., Ltd
Biệt Dược
- Chống sốc do nhồi máu cơ tim. - Chấn thương, nhiễm khuẩn huyết, phẫu thuật, suy thận & suy tim mạn mất bù. Thiểu niệu, vô niệu. - Hạ HA do ...
Warsaw Pharmaceutical Works Polfa
Biệt Dược
- Chống sốc do nhồi máu cơ tim. - Chấn thương, nhiễm khuẩn huyết, phẫu thuật, suy thận & suy tim mạn mất bù. Thiểu niệu, vô niệu. - Hạ HA do ...
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
Biệt Dược
Biệt Dược
Thuốc Gốc
dopamine hydrochloride
Chống shock do nhồi máu cơ tim, chấn thương, nhiễm khuẩn huyết, phẫu thuật, suy thận & suy tim mạn mất bù. Thiểu niệu, vô niệu. Hạ huyết ...
Biệt Dược