Tìm theo
: 19 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1 3 4 5 chloro 2 oxo 2 3 dihydrobenzo d imidazol 1 yl piperidin 1 yl propyl 1h benzo d imidazol 2 3h one, 5 chloro 1 1 3 2 oxo 1 benzimidazolinyl propyl 4 piperidyl 2 benzimidazolinone, 5 chloro 1 1 3 2 oxo 2 3 dihydrobenzo d imidazol 1 yl propyl piperidin 4 yl 1h benzo d imidazol 2 3h one
For management of dyspepsia, heartburn, epigastric pain, nausea, and vomiting.
Biệt Dược
- Buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, ợ hơi trong. - Người lớn: viêm dạ dày mạn, sa dạ dày, trào ngược thực quản, các ...
Cty CP TRAPHACO
Biệt Dược
- Buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, ợ hơi trong. - Người lớn: viêm dạ dày mạn, sa dạ dày, trào ngược thực quản, các ...
Cty CP DP Bến Tre
Biệt Dược
- Buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, ợ hơi trong. - Người lớn: viêm dạ dày mạn, sa dạ dày, trào ngược thực quản, các ...
Daewoo Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Trẻ em: Nấc cụt, trớ & chứng ăn không tiêu, đầy bụng, nặng bụng, mau no. Buồn nôn & nôn.
Cty CP TRAPHACO
Biệt Dược
- Buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, ợ hơi trong. - Người lớn: viêm dạ dày mạn, sa dạ dày, trào ngược thực quản, các ...
Cty CP DP Cửu Long (PHARIMEXCO)
Biệt Dược
- Buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, ợ hơi trong. - Người lớn: viêm dạ dày mạn, sa dạ dày, trào ngược thực quản, các ...
Cty CP DP Khánh Hòa
Biệt Dược
- Buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, ợ hơi trong. - Người lớn: viêm dạ dày mạn, sa dạ dày, trào ngược thực quản, các ...
Cty CP DP Bến Tre
Biệt Dược
- Buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, ợ hơi trong. - Người lớn: viêm dạ dày mạn, sa dạ dày, trào ngược thực quản, các ...
Hawon Pharm Corporation
Biệt Dược
- Buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, ợ hơi trong. - Người lớn: viêm dạ dày mạn, sa dạ dày, trào ngược thực quản, các ...
New Gene Pharm Co. Inc
Biệt Dược
- Buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng, ợ hơi trong. - Người lớn: viêm dạ dày mạn, sa dạ dày, trào ngược thực quản, các ...
Sinil Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Crown Pharma Co., Ltd
Biệt Dược
Cty CP DP TW Vidipha
Biệt Dược
Daewoo Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
KMS Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
New Gene Pharm Co. Inc
Thuốc Gốc
domperidone maleate
Domperidon là chất kháng dopamin, có tính chất tương tự như metoclopramid hydroclorid. Do thuốc hầu như không có tác dụng lên các thụ thể dopamin ở ...
▧ Buồn nôn & nôn do : Viêm dạ dày, viêm gan, viêm đường tiêu hoá, đau nửa đầu; nôn hậu phẫu; nôn do dùng thuốc; nôn do xạ trị, nôn mạn ...
Biệt Dược
Cty CPDP T.V Pharm
Biệt Dược
Cty CP dược và vật tư y tế Bình Thuận