Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
clozapin, clozapina, clozapine
For use in patients with treatment-resistant schizophrenia.
Thuốc Gốc
Clozapine có tác động kháng tâm thần mạnh, có hiệu lực đồng thời trên các triệu chứng hưng cảm và trầm cảm. Clozapine có đặc tính: - hiếm ...
Tâm thần phân liệt mãn tính nặng (tiến triển từ ít nhất là 2 năm) trong trường hợp kháng trị (không thuyên giảm trên lâm sàng và xã hội ...