Tìm theo
: 6 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
6 chloro 1 1 dioxo 1 2 dihydro 1lambda 6 benzo 1 2 4 thiadiazine 7 sulfonic acid amide, 6 chloro 7 sulfamoyl 2h 1 2 4 benzothiadiazine 1 1 dioxide, chlorothiazid
Chlorothiazide is indicated as adjunctive therapy in edema associated with congestive heart failure, hepatic cirrhosis, and corticosteroid and estrogen therapy. It is also ...
Thuốc Gốc
esidrix, hctz, microzide
For the treatment of high blood pressure and management of edema.
Biệt Dược
JSC Schelkovo Vitamin Plant
Biệt Dược
JSC Schelkovo Vitamin Plant
Biệt Dược
Thuốc Gốc
Thuốc làm tăng bài niệu natri clorid và nước kèm theo do cơ chế ức chế tái hấp thu các ion natri và clorid ở ống lượn xa. Sự bài tiết các ...
▧ Chỉ định chính : Phù do suy tim và các nguyên nhân khác (gan, thận, do corticosteroid, oestrogen). Để điều trị phù phổi, furosemid là thuốc lợi ...