Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
calcipotriene, calcipotriol, daivonex
For the treatment of moderate plaque psoriasis in adults.
Thuốc Gốc
Calcipotriol là dạng dùng tại chỗ của dẫn xuất vitamin D, calcipotriol, chất này tạo ra sự biệt hóa tế bào và ức chế sự tăng sinh của tế bào...
Vẩy nến thông thường.